Nasze Wykwalifikowane pielęgniarki Środowiskowe zapewniają profesjonalną opiekę pacjentom przewlekle chorym, niepełnosprawnym i wymagającym udzielenia świadczeń pielęgniarskich. Pomagamy w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w domu. Pomagamy również w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Prowadzimy także edukację zdrowotną pacjentów, objętych opieką oraz członków ich rodzin. Ściśle współpracujemy z lekarzami rodzinnymi.

Świadczenia wykonywane są na bieżąco po uzgodnieniu w rejestracji, zgodnie z kolejką osób oczekujących

Rejestracja MEDiKSA :

tel.: (42) 215-83-13

poniedziałek - piątek 7:30 - 18:00